#
#

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید

Image Map #

مجموعه تشریفات اختصاصی واران

تشریفات اختصاصی واران با موضوع ارائه تشریفات سفر در سال 1393 شروع به کار کرد. هدف از تشکیل این مجموعه در ابتدا ارائه سرویس های با کیفیت در حوزه تشریفات فرودگاهی (CIP، VIP، ترنسفر فرودگاهی و...) در ایران و سایر کشورهای جهان بود. با توجه به سابقه فرودگاهی مدیران مجموعه تشریفات اختصاصی واران و مشاهده معضلات و مشکلات مسافرین در هنگام تردد در محیط فرودگاه، این مجموعه توانست با ارائه راهکارهایی در مدت کوتاه اعتماد مجموعه های حاضر در حوزه گردشگری را جلب کند و به سرعت با شرکت های خارجی جهت ارائه سرویس به ایرانیان در کشورهای مختلف وارد مذاکره شود و قراردادهای مهمی با فرودگاه بین المللی دبی (Dnata Group) و فرودگاه بین المللی استانبول (TAV Passport) و چندین کشور دیگر به امضا برساند.

 

 

#
سی آی پی فرودگاه بین المللی بندرعباس
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه بین المللی بندرعباس

سی آی پی فرودگاه مهرآباد
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه مهرآباد

سی آی پی فرودگاه بین المللی تبریز
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه بین المللی تبریز

سی آی پی فرودگاه بین المللی کرمانشاه
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه بین المللی کرمانشاه

سی آی پی فرودگاه بین المللی اهواز
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه بین المللی اهواز

سی آی پی فرودگاه بین المللی کیش
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه بین المللی کیش

سی آی پی فرودگاه بین المللی امام(ره)
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه بین المللی امام(ره)

سی آی پی فرودگاه بین المللی مشهد
رزرو آنلاین

سی آی پی فرودگاه بین المللی مشهد

جايگاه تشريفات CIP در فرودگاههای داخلی
#
اخبار

تشریفات واران

آرشیو اخبار#