#
#

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید

#

اجاره و ترانسفر

یکی از موضوعاتی که امروزه و با ورود تشریفات تجاری-دیپلماتیک اهمیت بسیاری پیدا کرده است مقوله کرایه خودرو و ترنسفر فرودگاهی می باشد. مجموعه تشریفات اختصاصی واران با هدف برطرف کردن دغدغه افراد، شرکتها و سازمانهای بزرگ و مهم اقدام به ارائه این سرویس با استنانداردهای خود نموده است.این سرویس ها در تمامی مراکز استانها قابل دسترس و استفاده است. از جمله ویژگی های این سرویس خاص:
استفاده از خودروهای لوکس در ناوگان خود
راننده های آموزش دیده و مجرب و آشنا به زبان خارجه
ثبت سفارشات در تمامی ایام و تعطیلات به صورت شبانه روزی

اجاره و ترانسفر
1
1
3
#

از جمله سرویس های ما

#