#
#

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید

#

سرویس های بین المللی

تشریفات اختصاصی واران در جهت ارائه سرویس های جدید و گسترش حیطه کاری خود اقدام به همکاری با شرکت های معتبر بین المللی در خارج از ایران نموده است. از این نظر سرویس های باکیفیت و خاصی همانند CIP فرودگاه استانبول ، cip فرودگاه دبی (مرحبا) و .... نمونه هایی از این همکاری ها است. تهیه تشریفات فرودگاهی در کشورهای دیگر نیز از اولویت های کاری مجموعه تشریفات اختصاصی واران است.