#

سروس Gold فرودگاه دبی

سرویس  طلایی (Meet & Greet) فرودگاه بین المللی دبی- امارات

مسافر با رزرو این سرویس در ورود و خروج از ترمینال های سه گانه دبی خدمات زیر را دریافت می کند:
 
- گیت اختصاصی گذرنامه و ویزا در لحظه ی ورود به ترمینال (مجزا از گیت های عمومی و شلوغ)
- گیت اختصاصی Check-in (کارت پرواز)
- گیت اختصاصی گذرنامه و بازرسی در پروازهای خروجی
- همراهی مهماندار در مراحل ورود و خروج
- امکان استفاده از ویلچر
- در صورت امکان، استفاده از خودروهای باگی (برقی) در داخل ترمینال
- سرویس حمل بار و چمدان
- مهماندار اختصاصی به ازاء هر مسافر
- استفاده از لانژ اختصاصی در پرواز خروجی

 
 

رزرو آنلاین
#

خدمات CIP فرودگاه

#