#

سرویس Bronze فرودگاه دبی

سرویس برنزی (Meet & Greet) فرودگاه بین المللی دبی- امارات

مسافر با رزرو این سرویس در ورود و خروج از ترمینال های سه گانه فرودگاه دبی خدمات زیر را دریافت می کند:
- گیت اختصاصی گذرنامه و ویزا در لحظه ی ورود به ترمینال (مجزا از گیت های عمومی و شلوغ)
- گیت اختصاصی Check-In (اخذ کارت پرواز)
- گیت اختصاصی گذرنامه و بازرسی در پروازهای خروجی
- همراهی مهماندار در مراحل ورود و خروج
 

رزرو آنلاین
#

خدمات CIP فرودگاه

#