#
#

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید

#

سرویسMeet&Assistفرودگاه استانبول

سرویس Meet & Assist


در خروج:
ملاقات با مسافر توسط مهماندار و باربر در ورودی E1 طبقه خروجی ترمینال بین المللی 
اتمام این سرویس، بعد از همراهی مسافر تا قسمت بازرسی و کنترل گذرنامه
 نرخ سرویس پروازهای خروجی: 119 یورو

در ورود:
ملاقات با مسافر توسط مهماندار و باربر در گیت پرواز
در صورت نیاز، امور مربوط به ویزا توسط مهماندار CIP  انجام میشود.
اتمام سرویس پس از عبور از کنترل گذرنامه و سپس همراهی تا ملاقات با آشنایان مسافر
نرخ سرویس پروازهای ورودی: 109 یورو

نوع سرویس : Meet & Assist
 

رزرو آنلاین
#

خدمات CIP فرودگاه

#
  • گیت اختصاصی گذرنامه

    گیت اختصاصی گذرنامه