#

سرویسSilver فرودگاه دبی

سرویس نقره ای (Meet & Greet) فرودگاه بین المللی دبی- امارات

مسافر با رزرو این سرویس در ورود و خروج از ترمینال های سه گانه دبی خدمات زیر را دریافت می کند:
 
- گیت اختصاصی گذرنامه و ویزا در لحظه ی ورود به ترمینال (مجزا از گیت های عمومی و شلوغ)
- گیت اختصاصی Check-in (کارت پرواز)
- گیت اختصاصی گذرنامه و بازرسی در پروازهای خروجی
- همراهی مهماندار در مراحل ورود و خروج
- امکان استفاده از ویلچر
- در صورت امکان، استفاده از خودروهای باگی (برقی) در داخل ترمینال
- سرویس حمل  بار و چمدان
 

رزرو آنلاین
#

خدمات CIP فرودگاه

#