#

سرویس های ویژه واران

#

سرویس های ویژه واران در راستای نیاز سنجی اقشار خاص جامعه و در جهت براورده شدن دغدغه ی آنان درباره ی سرویس هایی است که به سادگی در دسترس نیست. تجار،مدیران ارشد شرکتها،مالکان و شرکتهای بزرگ با توجه به فعالیت و حیطه کاری و شخصی خود نیازمند سرویس های باکیفیت و درخور هستند که همین موضوع فلسفه تشکیل واحد سرویس های ویژه تشریفات اختصاصی واران شد. در زیر نمونه هایی از این خدمات را مشاهده می کنید.