#

مراقبت و تشریفات

مراقبت و تشریفات
 
تشریفات اختصاصی واران در راستای تکمیل سرویس های ویژه ی خود جهت ارامش بیشتر و رفاه حال مشتریان خاص با همکاری مجموعه های معتبر در زمینه سرویس مراقببت تشریفات (محافظ شخصی) اقدام به ارائه این سرویس منحصر به فرد نموده است.
توانایی افراد حفاظت:
1. دفاع شخصی
2. آموزش تئوری امورحفاظتی
3. آشنایی با قوانین ومقررات حقوق
4. مدیریت بحران
5. زبان بدن
6. کمک های اولیه
7. اطفاء حریق
8. آموزش های پیشگیری از خطر
 

ثبت سفارش
#