#

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت تشریفات اختصاصی واران، می‌باشد.

1- مالکیت معنوی


کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت تشریفات اختصاصی واران، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت تشریفات اختصاصی واران اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت


به محض پذیرش عضویت شما در سایت تشریفات اختصاصی واران، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.